Εξαιτίας της μεγάλης ποικιλίας στην παθοφυσιολογία, την κλινική εικόνα και την αντιμετώπιση των διαφόρων τύπων γλαυκώματος δεν υπάρχει ένας μοναδικός ορισμός ο οποίος να μπορεί ικανοποιητικά να συμπεριλάβει όλες τις μορφές.

Παρ’όλα αυτά σήμερα θα μπορούσαμε να ορίσουμε ως γλαύκωμα μια ομάδα παθήσεων του οπτικού νεύρου που χαρακτηρίζονται από απώλεια του οπτικού πεδίου και προοδευτική νευροπάθεια.